GINOP-5.1.7-17-2019-00271

– a kedvezményezett neve: KÉSZTÁR Nonprofit Kft.

– a projekt címe: „Társadalmi célú vállalkozás ösztönzése a Késztár Nonprofit Kft. vonatkozásában

 – a szerződött támogatás összege: 50 989 521,-Ft ,

 – a támogatás mértéke (%-ban) : 96,55 %,

– a projekt tartalmának bemutatása .

A KÉSZTÁR Nonprofit Kft. GINOP-5.1.7 céljaival összhangban a társadalmi célú gazdaság foglalkoztatási lehetőségeinek kialakítását, piacképes szolgáltatások előállítását tűzte ki célul a hátrányos helyzetű személyek (főként 50 év feletti munkanélküli, pályakezdő fiatalok és romák) életét, munkaerőpiacra történő reintegráció elősegítésével

A foglalkoztatásban társszervezetük a Sváb Falu Szociális Szövetkezet. A 2017 -os évtől valósít meg foglalkoztatási projektet. A szövetkezet irányítója és tulajdonosa azonos a pályázó KÉSZTÁR Nonprofit Kft tulajdonosával. A Fókusz program pozitív energiáit és megszerzett tudását szeretnék kamatozatni jelen projektben, amely egy alulról történő kezdeményezés megvalósulása lehet, ahol a potenciális célcsoport generálja a foglalkoztatást.

A foglalkoztatni kívánt célcsoporttal történt igényfelmérés alapján közösen alakítottuk ki társadalmi vállalkozásunk tevékenységi körét, célcsoportunk kompetenciáihoz és szakmai végzettségükhöz illeszkedően. Az a tapasztalatunk, hogy komoly piaci igények vannak továbbra is az építőipari munkák iránt, mivel ez a szektor folyamatosan bővül részint az EU-s támogatások, részint lakáshoz jutást elősegítő kormányzati intézkedések nyomán a lakosság részéről jelentkező kereslet okán. 

Fejlesztésünkkel olyan gazdasági tevékenységeket kívánunk végezni, amelyek ötvözik az üzleti és a szociális/társadalmi szempontokat és munkalehetőséget teremtenek elmaradott gazdasági mutatókkal bíró kistelepülésen. Tevékenységünkkel hozzájárulunk a hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztatási lehetőségeinek bővítéséhez, munkahelyeinek megteremtéséhez.

Üzleti célok: Az építőiparban évek óta fennálló munkaerőigényt kívánjuk kielégíteni elsősorban térségi szinten. Üzleti kapcsolatrendszerünk által kivitelezés alatt és előtt álló ingatlanfejlesztések olyan magas számot képviselnek, amire 3- 5 éves biztos piaci működést tudunk realizálni. Ipari ingatlanok, üzeme és csarnok építések valamint lakossági társasházi és kertes házi ingatlan kivitelezések, valamint tereprendezések feladatait ellátó alvállalkozói leszünk.

Konkrét tevékenységeink: épület bontási és felújítási munkák, burkolás, betonozás, vakolás, tereprendezés, térburkolás, a munkavégzéshez szükséges, építőipari gépek karbantartása, szerelése. A fenti munkanemek célcsoportunk kompetenciáihoz és szakmai végzettségükhöz illeszkedők. A foglalkoztatni kívánt célcsoporttal már megtörtént az igényfelmérés és velük közösen alakítottuk ki társadalmi vállalkozásunk tevékenységi körét. Telephelyünk célcsoportunk lakhelyéhez közeli, tömegközlekedéssel is könnyen megközelíthető. Kialakítandó eszközparkunk mind az üzleti, szakmai feladataink, mind célcsoportunk korábbi tevékenységeiben használt eszközök. Jelen: folyamatos célcsoporti igény és kompetencia felmérés, közösségfejlesztés

Társadalmi céljaink illeszkednek szakmai feladatainkhoz és célcsoporti igényekhez is. Civil együttműködő partnereink szintén számíthatnak ránk, felújítási munkánkkal hozzá járulunk közösségi tereink felújításához, kialakításához.

6 új munkavállaló foglalkoztatását tervezzük teljes állásban (napi 8 óra) az alábbi munkakörökben. 

•1 fő burkoló – 50 év feletti (FEOR 2534)

•1 fő segédmunkás – Roma nemzetiségű (FEOR 9223)

•4 fő segédmunkás – alacsony iskolai végzettségű (FEOR 9223)

A 6 fő alkalmazása mindenképpen szükséges, feladatuk a felmerülő építőipari munkák elvégzése lesz folyamatosan. A kapacitásszámítások is jól szemléltetik, hogy szükséges az alkalmazni kívánt személyek nagy része, de szükséges kis mértékű puffer kapacitás alkalmazása is az egyrészt esetleges megnövekedett megrendelések teljesítése kapcsán, másrészt a bontási munkálatok idő és emberszükséglete igencsak nehezen becsülhető, hiszen a lehetőségek nagyok tágak. 

A fentieken felül a projekt koordinálása, sikeres és hatékony megvalósítása érdekében 1 fő szakmai megvalósító (napi 8 óra) és 1 fő projektmenedzser ((heti 10 óra) és 1 fő pénzügyi vezető (heti 10 óra) kerül foglalkoztatásra. 

Munkavégzés a kivitelezés helyszínén történik (jellemzően Mórahalom és környéke, megrendelői igények szerint teljes Dél-Alföld, illetve országosan is.)

Szervezetünknél megvan a tervezett fejlesztés szempontjából releváns szakmai tapasztalat. A fejlesztés azért szükséges, mert induló vállalkozásként nem rendelkezünk megfelelő személyi és eszközállománnyal, induló tőkével. A már stabilan működő vállalkozások a munkaerőt könnyen magukhoz vonzzák a magasabb fizetések és jobb munkakörülmények miatt. 

A projektben a szakmai tevékenység elvégzéséhez szükséges infrastrukturális és humán erőforrás fejlesztések, szolgáltatások beszerzése valósul meg, melynek részleteit, indokoltságát a csatolt ajánlatok és a költségvetési funkció releváns fejezete mutat be részletese.

– a projekt tervezett befejezési dátuma: 2021.10.31.

– projekt azonosító száma: GINOP-5.1.7-17-2019-00271